HOTELURI

Construcția hotelurilor în Chișinău reprezintă un segment al pieței tot mai solicitat, datorită creșterii atractivității țării pentru oaspeții din străinătate. Oamenii de afaceri vin în capitala țării pentru a participa la expoziții, a negocia contracte și a deschide sucursale ale companiilor. Creșterea activității economice împreună cu dezvoltarea unor facilități turistice, face să crească și cererea pentru hoteluri.

Drept urmare, construcția hotelurilor din toate categoriile de prețuri și deschiderea acestora rămâne a fi un tip de afacere promițător și solicitat. Această linie de activitate a devenit una dintre cele mai importante pentru compania noastră, unde au fost implementate cu succes o mulțime de proiecte de construcție.

Etapele proiectării pentru construcția de hoteluri

 • Etapa de pregătire
 • Crearea proiectului și coordonarea acestuia.
 • Aprobarea proiectului pentru a începe începe lucrările de construcții.

Fiecare etapă de proiectare a hotelului are o importanță deosebită, deoarece corectitudinea și perioada de realizare depinde de timpul total acordat proiectului investițional. Este important să cazați cât mai curând posibil primii oaspeți și să asigurați confortului maxim pe timpul șederii lor. Din acest motiv, este vital să alegeți corect compania de construcții care va efectua toate lucrările la un nivel înalt de calitate.

Etapa de pregătire

Aceasta este prima etapă a proiectării hotelului, rezultatul final fiind condiționat de calitatea acesteia. Etapa de pregătire pentru construcția hotelului presupune o evaluare a terenurilor, disponibilitatea și calitatea clădirii – pentru structurile existente, analiza suprafeței,  a comunicațiilor, clădirilor din jur și a reliefului. Pentru realizarea lucrărilor de construcții este necesar un plan general al terenului, unde sunt indicate baza geologică și structurile adiacente. Acest lucru va simplifica activitatea arhitecților, atunci când lucrează la fațada clădirii, va permite să se determine în prealabil prezența unor posibile restricții de construcție.

Un factor important în faza de pregătire este cercetarea de marketing, pe baza căreia se determină categoria de preț a hotelului, perioada de răscumpărare a investițiilor, se calculează nivelul de rentabilitate. Pentru a obține un succes remarcabil, nu este obligatoriu accentul pe construcții ieftine, un venit bun poate fi obținut și dintr-o investiție inteligentă – atunci când rentabilitatea este înaltă, este acceptabilă folosirea unor sume considerabile pentru construcții. Importantă este analiza critică și realismul în așteptări.

Trebuie remarcat faptul că deseori în această etapă există dispute între client și specialiștii în domeniu în privința numărului de camere și infrastructurii. Practica arată că mult mai corecte sunt cifrele și ipotezele analiștilor cu experiență și o mulțime de informații practice despre starea pieței hoteliere, perspectivele dezvoltării sale în următorii ani, deci părerea specialiștilor contează cu adevărat.

În general, construcția unui complex hotelier trebuie să corespundă următoarelor cerințe:

 • construcțiile se înscriu în mediul înconjurător, formând un ansamblu arhitectural cu alte clădiri;
 • arhitectura e maximal de funcțională, oferind acces confortabil și cazare pentru oaspeți, comoditate în întreținerea personalului, iar soluțiile de planificare și arhitectură ale clădirii garantează un echilibru ideal între costurile de funcționare și venituri;
 • clădirea hotelului corespunde pe deplin standardelor sanitare, ecologice, tehnice și estetice existente, permite în viitor o posibilă reconstrucție, există disponibilitatea maximă a serviciilor suplimentare pentru oaspeți (săli de conferințe, săli de întâlnire, alte oportunități de afaceri și de agrement).

Fiecărei din aceste cerințe sunt în stare să facă față specialiștii unei companii de construcții cu experiență, specializați în proiectarea și construcția unor hotele mici și complexe hoteliere în Chișinău, dar și alte orașe ale țării.

Crearea proiectului și coordonarea acestuia

Formarea sarcinii tehnice de bază este realizată fie de către client, fie împreună cu viitorul specialist în construcții implicat. La pregătirea promptă a sarcinii tehnice detaliate pentru proiectarea hotelului va ajuta echipa profesioniștilor în construcții, folosind experiența reală în construcția hotelurilor, adaptată cerințele clienților.

După ce a fost stabilită schița finală a complexului hotelier, vine rândul proiectării propriu-zise. În cadrul acestei etape se desfășoară următoarele tipuri de activități:

 • calculul arhitectural, tehnologic de proiectare al clădirii;
 • acordarea tuturor secțiunilor și a planurilor de etaj în conformitate cu calculele;
 • identificarea soluțiilor specifice pentru viitoarele lucrări de construcție.

Lucrările de construcții

După finalizarea și aprobarea proiectului, vine rândul  lucrărilor de construcții. Realizarea eficientă a lucrărilor de construcție de către echipa de construcții SILDUM presupune:

 • Responsabilitatea conformării deciziilor de proiectare, fără abateri de la proiect.
 • Încadrare în termenii de construcție.
 • Respectarea cerințelor documentelor de reglementare a lucrărilor de construcție.
 • Utilizarea materialelor de calitate specificate în proiect, perfect adaptate la cerințele individuale pentru fiecare construcție.
 • Respectarea tehnologiilor de producție la fiecare etapă a lucrărilor.
 • Raportarea periodică a rezultatelor etapelor de construcție.

Ce  factori influențează costurile construcției hoteliere?

Orice hotel presupune o investiție serioasă în elementele de instalații. Un hotel mare, mai ales, poate avea mai multe restaurante și deci mai multe bucătării profesionale, cu dotări tehnologice specifice (spații frigorifice, mașini de gătit, cuptoare, mașini de spălat vase s.a.), mari consumatoare de apă, gaze și curent electric, mai multe baruri cu dotările lor, spălătorie și uscătorie, mai multe băi, instalații de condiționare a aerului, centrale termice etc.

Este important de reținut, totuși, că investițiile pot și trebuie să fie răscumpărate, chiar în prima perioadă de exploatare a hotelului, atâta timp cât s-au efectuat lucrări de construcție calitative, iar proiectul a fost alcătuit luând în considerație toți factorii importanți pentru succesul afacerii. Și cel mai important succesul afacerii dvs. este scopul primordial SILDUM, de aceea specialiștii se vor implica la maxim și vor gestiona minuțios fiecare etapă a proiectului.

Alte Construcții

error: